top of page
Въздухопречиствател Airfree

Въздухопречиствателя Airfree е екипировка за пречистване на средата, която премахва за продължително време и без да вреди, спорите на паразитите, които се разпространяват във въздуха (между 77% и 100%), бактериите , които се развиват в домашна среда (между 62% и 98.5%), както и озонът- достатьчно е само да се включи някакъв уред.
Типичните пространства за използване на Airfree  са у дома, библиотеки, архиви, музеи, офиси, болници, училища и детски градини, хотели и други среди, склонни към развиване на паразити във въздуха ( най-вече заради използването на климатици).
Airfree премахва микроорганизмите посредством подгряваща керамика: от естествената конвекция на въздуха, микроорганизмите се въвличат в керамичното ядро на Airfreе, където се унищожават от високата температура (200°С), независимо от това колко устойчиви и опасни са. Стерилизираният въздух се извежда в околната среда, преминавайки през камера за изстудяване, така че да не промени температурата или относителната влажност на въздуха, безшумно и без да са необходими вентилатор, филтри и поддръжка.

Тази изключителна технология Airfree позволява “ да се възползваш от пречистения въздух по икономичен лесен начин."

          Купи онлайн

bottom of page