top of page

Дезинфекция / Дезинсекция без пестициди

Процес на обезпаразитяване в без кислородна среда

Балон Anoxia "Conservation Lab"

Екологичен метод за обезпаразитяване и приятел на потребителя. Този процес не предизвиква вторични, отрицателни ефекти върху третираните предмети и не представлява какъвто и да е риск за здравето на опериращите и потребителите. Използва се инертен газ, обикновено, азот,  който не убива директно, а предотвратява нежеланото влияние чрез липсата на кислород, необходим за продължаване на живота на вредителите.

Резултатите са дехидратация и задушаване на микроорганизмите и насекомите (яйце, какавида, ларва, възрастни), независимо в кой еволюционен етап на развитие са те.

Характеристиките на тази техника позволяват третирането да се извърши в самите места на съхранение на колекциите, гарантирайки пълната безопасност и цялост на документите, така както и третирайки със същата ефикасност предмети с различни форми и обеми.

Функциониране на балона “Консервейшън Лаб” с инертен газ.

Обезпаразитяването по този начин се състои в изолирането на материала за третиране в балон от специален найлон, с висока степен на непропускаемост на кислород. Въздухът в балона е заместен от инертен газ (азот, аргон или въглероден двуокис). Балоните ”Консервейшън Лаб” с инертен газ  представляват не токсичен и екологичен метод за работа, когато е изпълнен според указанието, гарантирайки точността на обезпаразитяване на документите или предметите.

Bolha Anoxia
Anoxia Bubble
Балон Аноксия
bottom of page