top of page

Почистване на Книги и Документи

Фондове на Библиотеки, Музеи, Исторически архиви и Архивни центрове

higienizacia
Почистване на книги и документи

Ние предлагаме техническа услуга, специализирана в хигиенизиране/почистване на документи и книги на исторически архиви, архивни центрове, библиотеки, публични и частни институции.

Видове хигиенизиране

Представяме два вида хигиенизиране, които се различават в обхвата на задачите, включени в процедурата:

  • Хигиенизиране и обезпрашаване тип "Стандарт" - обхваща външните части на книгите, папките и архивните кутии.

  • Хигиенизиране и обезпрашаване тип "Консервация" - обхваща всички книги, документи и папки лист-по-лист.

bottom of page