top of page

Овлажнители "Conservation Humid"

Овлажнителите за помещения се използват в архивни хранилища, музеи, индустрия, арт депа и офиси. Особено през зимните месеци трябва да се противодейства на сухия климат в помещенията. През лятото уредите се използват и като въздухопречистватели с филтри с активен въглен.

Овлажнителите "Conservation Humid" от серията  PROFESSIONAL работят на принципа на изпарителя. Въздухът се засмуква и след това преминава през мокър филтър, където ще се навлажни. В същото време филтърът отстранява големи частици прах. Влагата се отделя равномерно, капчици вода не попадат във въздуха в помещението. Скоростта на изпарение може да се регулира автоматично според преобладаващата относителна влажност в помещението. За най-добри резултати овлажнителят трябва да работи непрекъснато.

Устройствата се изключват автоматично, когато резервоарът за вода е празен.

Аксесоари по избор

Дистанционен контрол

Като опция овлажнителите "Conservation Humid" могат да бъдат оборудвани със система за дистанционно управление. Това повишава точността и позволява комбинирането с други овлажнители и изсушители (влагоуловители). 

WLAN/Wifi модул

С допълнителен Wlan/Wifi модул и свързаното приложение, устройствата могат да се наблюдават и управляват дистанционно. В допълнение, климатичните стойности могат да се съхраняват чрез влизане в уеб страница с база данни.

Автоматично подаване на вода

Това ви позволява да свържете овлажнителите директно към водоснабдяването. Това не само елиминира необходимостта от ръчно пълнене на водния резервоар, но също така позволява непрекъсната работа.

humidifier Professional_P600_2.jpg
Professional 600
humidifier Professional_P300_2.jpg
Professional 360

Овлажнителите "Conservation Humid" от серията  PROFESSIONAL се предлагат в 2 модела:

Professional 360

  • Подходящ за стаи с размери до прибл. 360 m³

  • Икономична и безшумна работа, ниска консумация на енергия

  • Пречистване на въздуха чрез филтри 

  • Резервоар за вода (15 литра)

  • По избор с автоматично подаване на вода

Professional 600 

  • Подходящ за стаи с размери до прибл. 600 m³

  • Икономична и безшумна работа, ниска консумация на енергия

  • Пречистване на въздуха чрез филтри 

  • Голям резервоар за вода (25 литра)

  • По избор с автоматично подаване на вода

bottom of page