top of page

Транспортиране на колекции

Организация и изпълнение на дейности за подпомагане на институциите в процесите на транспортиране на колекции, подмяна на съоръжения или реорганизация.

"Консервейшън Лаб Интернешънъл" осигурява човешки и технически ресурси за подкрепа на процедурите, свързани с подбора, обработката, опаковането и транспортирането при подходящи условия за съхранение.

Транспортиране на колекции
Опаковане на книги
Опаковане в архивни кутии
bottom of page