top of page

Съхранение на книги и документи

Съхранение на книги
Архивни кутии

Съхраняването е съвкупност от мерки за системна и директна намеса при документите, с цел да се попречи на тяхното разваляне, без да се променят физическите характеристики на основите.

Консервейшън Лаб  предлага и предоставя подходяща опаковка на документални колекции, в зависимост от техния размер, формат и материал. Опаковката осигурява физическа подкрепа на документа и защита срещу външни деградационни агенти, променливи температура и относителна влажност. 

Услугата по подготвяне на документи се основава на важността от адаптиране на процедурите за изпълнение към спецификата на колекциите, както и на избора с критерии за качеството на материалите, методите за сглобяване, условията за достъп до документа, дизайна, външния вид и цената на архивните кутии. 

Консултирайте се с "Консервейшън Лаб Интернешънъл" за оферта за  кутии с архивно качество Acid Free Box

Архивен кашон
Архивни кутии Clamshell Box.jpg
bottom of page