top of page

Дигитализация на документи, книги, учебници, снимки и портрети, фотоалбуми, карти, графични документи и други.

  • Дигитализация/Сканиране на книги и учебници

  • Дигитализация/Сканиране на статии

  • Дигитализация/Сканиране на снимки и портрети

  • Дигитализация/Сканиране на фотоалбуми

  • Дигитализация/Сканиране на карти и графични документи

Подготвяме документите (почистваме, сваляме кламери/телбод, разгръщаме страници, както и възстановяваме повредени такива).

Запазване във формати: PDF, DOC, TIFF, JPG и др.

Обработените изображения могат да бъдат записани на различни електронни носители по ваш избор.

Опазването на книгите често е значителен проблем. Има редки и ценни издания, които не е желателно да се разглеждат често и пипат с ръце, защото биха се повредили. Понякога при употреба от тях се късат или изпадат листове. Понякога има и посегателства. Среща се небрежност или некомпетентност на собствениците на тези артефакти, редица библиотеки, архиви, музеи, частни колекционери съхраняват лошо своите ценни колекции. Има и природни бедствия, гризачи и молци, които могат да съсипят книгите или фотографиите.

Фотографиите запечатват хора, личности, събития, обстановка. Те са особено ценен източник на информация за историята след 1839 година, когато се появява дагеротипията, началото на фотографията. Старите фотографии са по-устойчиви на времето, но някои фотографии от началото на 20-ти век, печатани на по-обикновена хартия, деградират бързо, особено ако се съхраняват на светло. Същото важи и за негативите. Стъклата (които при по-старите фотографии изпълняват ролята на негатив) често се чупят и трудно се съхраняват.

Дигитализация на книги
Дигитализация на документи
Дигитализация на снимки
Дигитализация на документи
Book Scanner
bottom of page