Отстраняване  на плесен от колекции на културното наследство без използването на химически агенти

Контролирано замразяване

Замразяването е подходящ метод за ликвидиране на плесен и мухъл в колекции от хартия, гарантирайки  пълната безопасност и цялост на документите.

Плесен-та е фактор за деградация на културните ценности и рискува здравето на консерваторите, които работят с тях ежедневно.

Премахването или контрола на микроорганизми чрез химични средства представлява заплаха за целостта и запазването на колекциите.

Ние предлагаме иновативен подход, като излагаме заразените колекции на ниски температури, контролираме продължителността на лечението и нивата на относителна влажност.

Контролираното замразяване се извършва с климатична камера (no frost) с регулиране и контрол на вътрешната среда: температура, относителна влажност и качество на въздуха.

Отстраняване на плесени
Контролирано замразяване
Logo WEB.png
 ул. Дунав 11, 1000 София, България
info@conservationlabinternational.com
+359 2 9964049; +359 877669936
  • Instagram
  • YouTube ícone social