top of page

Наблюдение и контрол на условията на съхранение

За усъществяването на наблюдението на условията на съхранение, е необходимо да се поставят или инсталират уреди за регистриране на данните на температурата, относителната влажност, UV и качеството на въздуха.

За контрола на условията в хранилищата, е необходимо: инсталиране на климатични системи или поставяне на йонизиращи влагорегулатори за филтриране на въздуха и регулиране на температурата и относителната влажност; свеждане на светлината до минимум (БДС ISO 11799:2016); защита срещу пожар и наводнения. 

Вижте в отдел оборудване, предлаганите от "Консервейшън Лаб Интернешънъл" екипировки за мониторинг и контрол на фондохранилища.

Контрол на климата
Radio data logger
Mostralog
Наблюдение и контрол
bottom of page