Интегрирана борба с вредителите

Интегрираното управление на борбата с вредителите се състои от набор от безопасни практики и процедури за предотвратяване на заразяване с насекоми, гризачи и птици, които са включени в програмата за контрол на вредителите, която интегрира управлението на архивите, библиотеките и музеите. Основната цел на тази програма е да определи стратегии за предотвратяване на риска от заразяване.

Мониторингът на риска от заразяване се основава на използването на капани за насекоми (без пестициди), определяне на приоритети и методологии за дезинсекция. Систематичното прилагане на капани за насекоми позволява да се провери типологията, количеството и диапазона на нахлуващите насекоми (ако има такива).

Капан за насекоми
Капан за насекоми
Капан за насекоми
Logo WEB.png
 ул. Дунав 11, 1000 София, България
info@conservationlabinternational.com
+359 2 9964049; +359 877669936
  • Instagram
  • YouTube ícone social