top of page

Научете повече за метода  Аноксия

Същност на метода „атмосфера аноксия“

     Методът „атмосфера аноксия“ – изследвания и техники за дезинфекция, използващи модифицирани атмосфери – стартира в средата на ХХ век за съхранение на хранителни продукти, а по-късно – и за опазване на паметниците на културата. Приемането от страна на правителството на САЩ (1980) на използването на азот и въглероден диоксид за контрол на вредителите в хранителните продукти проправя пътя за изследвания на тази методология и нейното прилагане в други области, по-специално в областта на културата [1].

    Методът на атмосфера аноксия (свободна от кислород среда) е техника за ликвидиране и контрол на вредителите. Представлява процес на отстраняване на кислорода в затворено пространство, в което материали или обекти са изолирани за лечение или с превантивен характер.

       Атмосферата, модифицирана от аноксия, може да бъде извършена в три варианта: с прилагането на  инертен газ (N2) , с кислородни абсорбери или чрез двата процеса едновременно.

    Резултатите са дехидратация и задушаване на микроорганизмите и насекомите (яйце, какавида, ларва, възрастни), независимо в кой еволюционен етап на развитие са те. Често се използва инертен газ азот. Той не убива директно, а предотвратява нежеланото влияние чрез липсата на кислород, необходим за продължаване на живота на вредителите. Методът аноксия е приложим за всички видове органични (хартия, кожа, плат, дърво) и неорганични материали. Тъй като аноксията е нетоксичен метод и за хората, и за околната среда, той широко се разпространява като подходяща алтернатива в рамките на концепцията за опазване на колекции и културно наследство. При този процес е необходимо оборудване с висока чувствителност и прецизен контрол на температура, влажност, концентрация на кислород и съдържание на инертен газ.  

      Според  Schafer е „важно да се отбележи, че използваните аноксични лечения са сложни и високо специализирани, изискват и специфични техники и материали“ [2].

         Методът е патентован и с научно доказана ефективност. Много важно е да се отбележи и фактът, че третираните обекти не променят физикохимичните си свойства, материалите не променят първоначалния си вид, дори на микроскопично ниво. Не се използват химикали, предизвикващи вредни странични ефекти, окисление на материалите, корозия на метали и физикохимични изменения на някои пигменти (потъмняване или затихване) и не оставя реактивни отпадъци. 

Аноксията би могла да се приложи на самите места на съхранение на колекциите, гарантирайки тяхната пълна безопасност и цялост, така както и третирайки със същата ефикасност предмети с различни форми и обеми, необходими за лечение или превенция.

         Трима изследователи са отговорни за изобретяването на атмосфера аноксия: Robert J. Koestler (Hasbrouck Heights, NJ); Richard Sheryll (New York, NY); William Louche (Tappan, NY). Разрешението за употреба и пускането на пазара е на Art Care International, Inc. (Orangeburg, NY). Процесът на създаването на изобретението е описан в няколко етапа. Първият етап включва тестове за идентифициране на заразата в обекта за третиране. Когато се установи заразата, непосредствено следва етапът на поставяне на заразения материал в затворен контейнер, плътно запечатване и пълнене с инертен газ, за да бъде изместен кислородът. Друг важен етап представлява контролът и поддържането на конкретни, предварително определени, условия на налягане, температура и влажност за период от време, докато се постигне пълно унищожаване на вредителите. След определения период на лечение се прилага нов тест за измерване на получените вторични продукти – резултат от метаболитните системи на насекомите или микроорганизмите, предизвикали заразата, т.е. осъществява се проверка дали от обекта са елиминирани всички организми и ако не – да се повтори лечението [3].

  1. Selwitz, C., S. Maekawa. Inert Gases in the Control of Museum Insect Pests. Los Angeles : The Getty Conservation Institute, 1998.

  2. Schäfer, S. Desinfestação com métodos alternativos, atóxicos e Manejo Integrado de Pragas (MIP) em museus, arquivos e acervos & Armazenamento de objetos em atmosfera modifica. Associação Brasileira de Encadernação e Restauro, São Paulo, 2002. <http://www.aber.org.br/pdfs/artigo_Anoxia_ABER.pdf>

  3. Schäfer conservação-restauro. Cápsula do tempo: Proteção total para sua obra de arte. 2010. <http://artxray.com/capsula-do-tempo.php>

bottom of page