Поливинилацетатът, PVAC, е каучуков синтетичен полимер с формула (C4H6O2) n. Той принадлежи към семейството на поливинилови естери с общата формула - [RCOOCHCH2] -. Той е вид термопластичен.

Поливинил ацетат 30

16,00 лв.Цена
  • Instagram
  • YouTube ícone social