Ацетонът е безцветна леснолетлива течност със специфична миризма. По лек е от водата и се смесва с нея във всяко отношение. Той е един от най-добрите разтворители на органични вещества – смоли, лакове.Като добър разтворител на много полярни и неполярни органични съединения се използва за почистване на замърсени повърхности, като разтворител за бои и лакове, разтворител при различни органични синтези и пр. Много от пластмасите се разтварят или набъбват в ацетон, това трябва да се има предвид при почистването с този разтворител!

Ацетон - чист

15,00 лв.Цена
  • (Диметилкетон) CH3COCH3, молекулна маса 58,08 – най-простият кетон. 

  • Instagram
  • YouTube ícone social