ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

40% разтвор на акрилна смола на основата на бутилметакрилат в бензин 100°/140°C. Използва се като консолидант на филми за боя. Degalan P 550 може да се разрежда с естери, кетони, ароматни, алифатни и хлорирани въглеводороди; само частично се смесва с алкохол и алифатни въглеводороди.

Акрилна смола - PLEXISOL (DEGALAN®) P 550

60,00 лв.Цена
  • Външен вид: плътна течност
    Съдържание на твърди вещества: 40 ± 1%
    Плътност: 0,84 кг / л
    Вискозитет: 2800 - 5400 mPas при 20 ° C

  • Instagram
  • YouTube ícone social