top of page

Картонена кутия  acid-free,  с качества за архивиране, много устойчива,  идеална за съхранение на книги, документи, вестници и списания за дълго време. Изработена за да улесни запазването и достъпа до архивираните документи. Направена от картон, acid-free Kraftboard (PH 7,5 - 8,5), след направените анализи в сертифицирана лаборатория, според нормата NP 3610.
Кутията има места, обозначени за срязване и прегъване с цел лесното и бързо монтиране, без загуба на време.
Кутията се предлага разглобена, за да се намалят разходите при експедиция и складиране.

Архивна кутия "Conservation Lab Acid Free Box" - Clamshell

11,40 лв.Цена
ДДС Включен
  • Картон acid-free Kraftboard (PH 7,5 )

bottom of page