top of page

Съхранение и опазване на културно наследство

Изкуството да отложим неизбежното

    

 

"Консервейшън Лаб Интернешънъл" ЕООД предлага специализирани технически услуги, материали за реставрация и консервация и предоставяне на професионално оборудване в областа на опазване и съхраняване на колекциите на архиви, библиотеки и музеи, както и насърчаване използването на тези средства, които правят процеса по-ефективен и превантивен в опазване на културното наследство. Осигуряваме подкрепа на консерваторите и отговаряме на специфичните нужди на всяка институция с оборудване, инструменти, консумативи и специализирани услуги.

Залага на непрекъснато развиваща се специализация и интернационализация, като се опитваме да бъдем за пример в областта на културното наследство.

Иновационни екологични методи за превенция, лечение и дългосрочно съхранение  

Запазването на културното наследство е постоянно предизвикателство за институциите и професионалистите, отговорни за неговото съхранение. Усилията са ориентирани към идентифициране на агентите, които причиняват увреждане и прилагане на  превантивни и лечебни мерки за предотвратяване или борба с нападението на тези агенти. Повече от задължително е разработването на мерки за опазване и създаване на най-приемливите условия за съхранение на книги, документи, архивни материали, музейни експонати, както и на други обекти от културното наследство за осигуряване на дълъг живот, физическа цялост и запазване на информацията, записана върху тях, без да губят своята идентичност като обекти. ​

В последните години, освен класическите методи на опазване, изпъкват и такива, които могат да се определят с понятието „иновативни“. Всъщност те се налагат от естествения ход на развитие на съвременното човечество. Процесите на глобализация също остават своя отпечатък върху промяната и нагласата на хората към подобен тип процеси. В настоящия момент най-алтернативният метод за опазване (лечение, превенция и дългосрочно съхранение) представлява методът „атмосфера аноксия“, чрез който се ограничава действието на разграждане на третираните творби от биологичните вредители.​​

Методът на атмосфера аноксия (свободна от кислород среда) е техника за ликвидиране и контрол на вредителите. Представлява процес на отстраняване на кислорода в затворено пространство, в което материали или обекти са изолирани за лечение или с превантивен характер.

Създаването на микросреда с недостиг на кислород е една реална перспектива за дългосрочно съхранение, не само защото е един безопасен, нетоксичен и напълно инертен по отношение на лекувания материал, метод, но и поради факта, че може да забави процеса на разграждане и деструкция на чувствителни и уязвими обекти от културното наследство, причинени главно от кислород, замърсители  и неадекватни нива на влажност и температура.

bottom of page