Пигментите са фини или много фини прахове, оцветени, непрозрачни, неразтворими във вода и в основните свързващи вещества, използвани при боядисването (масло, водни свързващи вещества и др.). Химичната инертност и неразтворимост в превозното средство (свързващо вещество или разтворител) е тяхната най-важна характеристика, която ги отличава от оцветителите, които влизат в разтвор, като реагират с подложката (хартия, тъкани и др.), С която влизат в контакт и те се свързват стабилно с него чрез морилки (химично действие).

Пигменти CTS Italy

18,00 лв.Цена
    • Instagram
    • YouTube ícone social