Специални химически стабилни компоненти на хидравлично свързващо средство с малко количество соли, силициев прах, много фин Terra Pozzuoli и специална смес от добавки

Ledan TA 1 Leit 03 - Армиращ Хоросан

30,00 лв.Цена
  • Разтворимост: Не е лесно разтворим

    Цвят: Бял

    Форма: На прах

  • Instagram
  • YouTube ícone social