Камера Аноксия

Автоматична, система Anoxia hk3  за лечение и превенция с цел продължително и системно третиране на документи и архивни материали, както и на други обекти от културното наследство. Тази система позволява да се определят условията на работа и да се контролират параметрите на средата в камерата, предизвиквайки адекватна среда, с ниско кислородно ниво. Механизмите на работа, контрола и регистъра са автоматизирани и обусловени. Резултатите са дехидратация и задушаване на микроорганизмите и насекомите (яйце, какавида, ларва, възрастни), независимо в кой еволюционен етап на развитие са те. Използва се инертен газ, обикновенно азот. Той не убива директно, а предотвратява нежеланото влияние чрез липсата на кислород, необходим за продължаване на живота на вредителите. Процесът не поражда последствени негативни ефекти върху третираните предмети, нито представлява какъвто и да е риск за здравето на оперативните работници или потребителя. 

Продължителността на третирането е от 2 до 4 седмици.​​

Състав:

Изградена от панели, които отвън са покрити с лак, а вътрешните стени от неръждаема стомана. Полиуретанова пяна вътре в панелните стени и пода.

Контролен панел за включване и изключване на оборудването, показване параметрите на третиране (температура, налягане, влажност, кислород ниво). 

Комплект азот генератор, който произвежда
1500L/h с чистота 99,9% N2

 

 

 

 

 

100 % non-toxic

treated and protected

 
бул. Цар Освободител 27, 1504 София, България
info@conservationlabinternational.com
+359 2 9964049; +359 877669936
  • Instagram
  • YouTube ícone social